Mama

Si mama, madaling-araw
Gone and away,
Nagluluto, naglilinis–
With ink hair leaving
Nangangaligkig ang mga
Marks on the bed, and
Kamay, buto, karne;
Clogging the drain.
Baboy daw ang ulam!
She drips her whole
Dugo, atay, puso;
Body, mind, and soul–
Paborito ko yun!
Until she falls
Ang sarap talaga ng lutong

home…
bahay

ni mama!

My mother is gone
faster than the sun.

Leave a Comment