Mama

Si mama, madaling-arawGone and away,Nagluluto, naglilinis–With ink hair leavingNangangaligkig ang mgaMarks on the bed, andKamay, buto, karne;Clogging the drain.Baboy daw ang ulam!She drips her …

Read more